Edukacija

Asertivni trening – veština vladanja sobom

Asertivni trening

ZA ONE KOJI ŽELE DA

  • podignu nivo samopoštovanja
  • savladaju stidljivost ili bes
  • unaprede veštine komunikacije u partnerskim odnosima, u odnosu roditelj-dete, sa poslovnim partnerima, autoritetima i u javnim nastupima
  • nauče kako da daju kritiku i kako da je prime
  • prepoznaju i izbegnu manipulaciju
  • smanje nesigurnost u situacijama u kojima treba da iznesu svoje mišljenje i da pobede tremu
  • se bore za svoja prava i potrebe
  • odbiju zahteve drugih ljudi

ASERTIVNI TRENING VODI Lidija Ristić-Milojević – psiholog, psihoterapeut kognitivno bihejvioralne orijentacije i predstavnik SRABCT u Savezu društava psihoterapeuta Srbije; trener asertivne komunikacije sa višegodišnjim iskustvom vođenja iskustvenih i instruktivnih kurseva, uz istraživački rad na međunarodnom nivou, sa objavljenim radovima; akreditovani realizator obuka u Nacionalnoj akademiji za javnu upravu i Zavodu za unapređenje obrazovanja i vaspitanja.

Obezbeđeni su sertifikati za iskustveni rad na sebi u trajanju od 12 sati.

Trajanje: 4 susreta po tri sata, 4 subote zaredom
Prvi susret je 18. novembra 2023.god. od 10-13h
Mesto: Beograd, Hilandarska ulica
Prijave na: lidija.psi@gmail.com

Broj mesta je ograničen!