Kognitivno-bihejvioralna terapija predstavlja psihoterapijski modalitet čija je primena zasnovana na dokazima, rezultatima naučnih istraživanja koji kroz decenije i vekove pokazuju njenu efikasnost.
U tom duhu, jedna od aktivnosti SRABCT udruženja jeste i naučno-istraživački rad.
Ovde možete saznati kojim se istraživanjima aktuelno bavimo.