Društvo bihejviorane teorije i prakse (SRABCT) formiralo je časopis Psihologija danas davne 1997. godine, sa ciljem obrade važnih tema iz psihologije, psihijatrije, antropologije, seksologije i srodnih disciplina.
Psihologija danas bila je pionirski časopis ove vrste u našoj zemlji, i okupljao je mnoštvo posvećenih entuzijasta iz redova članova Društva ali i drugih simpatizera misije, koji su se trudili da važne aspekte mentalnog funkcionisanja čoveka približe kako svojim kolegama, tako i ljudima izvan ovih struka. Imao je veliku popularnost i objavljen je u 30 brojeva.
Psihologija danas posle izvesne pauze doživljava transformaciju uslovljenu tehnologijama novih vremena i uskoro će se pojaviti u novom obliku.
Do tada, u sklopu inicijative „REČ ZA SVA VREMENA“, svake sedmice objavljivaćemo po jedan broj iz arhive Psihologija danas.
Podsećajmo se ovih vanvremenskih sadržaja i razmišljajmo kako se oni boje svetlima današnjice.

Psihologija danas – HI-TECH BEBE

U sklopu inicijative "REČ ZA SVA VREMENA" svake sedmice objavljujemo po jedan broj iz arhive časopisa Psihologija danas. Broj koji smo...

Psihologija danas – Pornografija

U sklopu inicijative "REČ ZA SVA VREMENA" svake sedmice objavljujemo po jedan broj iz arhive časopisa Psihologija danas. Broj koji smo...

Psihologija danas – Depresija

U sklopu inicijative "REČ ZA SVA VREMENA" svake sedmice objavljujemo po jedan broj iz arhive časopisa Psihologija danas. Broj koji smo...