KBT edukacija: Upis novih polaznika

SRABCT vrši upis novih polaznika u redovni program sertifikovane edukacije iz kognitivno-bihejvioralne terapije koja počinje 21. ok...

Svetski dan KBT

Kognitivno-bihejvioralna terapija od ove godine ima svoj dan - 7. april, Svetski dan KBT (World CBT Day). U ime inauguracije ovog po...