Edukacija, Novosti

SRABCT vrši upis novih polaznika u redovni program sertifikovane edukacije iz kognitivno bihejvioralne terapije

Početak edukacije: 20. oktobar  2024. godine.

Mesto održavanja edukacije: Edukacija se  održava kombinovano – uživo u prostorijama SRABCT-a u Nišu i online putem Zoom platforme.

Trajanje edukacije: 4 godine (8 semestara).

Program: Strukturisan na osnovu kriterijuma Evropske asocijacije bihejvioralnih i kognitivnih terapija (European Association for Behavioural and Cognitive Therapies – EABCT) i usaglašen sa programom Saveza društava psihoterapeuta Srbije (SDPS), podrazumeva teorijski deo i supervizije praktičnog rada, kao i naučno-istraživački rad.

Sertifikat: SRABCT izdaje sertifikat koji je uslov za dobijanje nacionalnog psihoterapijskog sertifikata. Nakon završene edukacije stiče se zvanje bihejvioralno kognitivni psihoterapeut.

Kontakti za informacije i prijave: srabct1996@gmail.com,  063/89 66 888064/ 37 59 430.

Rok za prijavu:  1. septembar 2024. godine.