Novosti

Simpozijum “Emocionalna disregulacija adolescenata i mladih: različite perspektive” uspešno organizovan na kongresu EABCT 2023

Simpozijum EABCT 2023

Poštovane kolege i zainteresovani čitaoci,

Simpozijum na temu “Emocionalna disregulacija adolescenata i mladih: različite perspektive” uspešno je realizovan na kongresu EABCT 2023 u Antaliji, u saradnji sa renomiranim predavačem iz Belgije, prof. Caroline Braet, i njenim saradnicama (Brenda Volkaert i Laura Wante).

Simpozijumom su predsedavale dr Marija Mitković Vončina (organizator simpozijuma) i prof. Caroline Braet.

Predavači iz Belgije prikazali su istraživanja efekata programa za opštu i kliničku populaciju adolescenata vezanih za emocionalnu regulaciju, a predavači iz našeg udruženja (Dr Marija Mitković Vončina, dr Sanja Leštarević, i dr Marija Lero) prikazali su rezultate projekata vezanih za podršku mentalnom zdravlju adolescenata u Srbiji i novog istraživanja emocionalne disregulacije adolescenata.

Detaljnije o prikazanim temama možete pronaći na linku

Srdačan pozdrav,
SRABCT