Novosti, Propedevtika

Produžen rok za prijavu na kurs Psihoterapijske propedevtike

Srpska asocijacija bihejvioralno kognitivnih terapeuta (SRABCT) i Centar za edukaciju iz bihejvioralno kognitivne terapije organizuju kurs Psihoterapijske propedevtike, koji sadrži osnovna znanja neophodna polaznicima psihoterapijske edukacije. 

Rok za prijavu edukanata na kurs Psihoterapijske propedevtike je produžen

Uslov za upis na Kurs imaju kandidati koji su diplomirali na nekom od fakulteta i upisali su ili upisuju edukaciju iz željenog psihoterapijskog modaliteta. Kandidati koji upisuju Kurs ne polažu prijemni ispit.

Kandidati koji su zainteresovani za pohađanje kursa, potrebno je da  dostave sledeća dokumenta:

  • Overenu fotokopiju diplome fakulteta,
  • Uverenje o položenim ispitima  (za polaznike koji su završili srodne studije i kojima se mogu priznati neki položeni ispiti,  na osnovu čega se donosi rešenje kojim se polaznik oslobađa pohađanja i polaganja priznatih ispita).

Skenirana dokumenta potrebno je poslati na mail srabct1996@gmail.com

Rok za dostavu dokumenata je 20.09.2023. godine.