Novosti, Propedevtika

Prijava edukanata za kurs iz Psihoterapijske propedevtike je u toku

Srpska asocijacija bihejvioralno kognitivnih terapeuta (SRABCT) i Centar za edukaciju iz bihejvioralno kognitivne terapije organizuju kurs Psihoterapijske propedevtike, koji sadrži osnovna znanja neophodna polaznicima psihoterapijske edukacije. 

U toku je prijava edukanata za kurs iz Psihoterapijske propedevtike

Uslov za upis na Kurs imaju kandidati koji su diplomirali na nekom od fakulteta i upisali su ili upisuju edukaciju iz željenog psihoterapijskog modaliteta. Kandidati koji upisuju Kurs ne polažu prijemni ispit.

Kandidati koji su zainteresovani za pohađanje kursa, potrebno je da  dostave sledeća dokumenta:

  • Overenu fotokopiju diplome fakulteta,
  • Uverenje o položenim ispitima  (za polaznike koji su završili srodne studije i kojima se mogu priznati neki položeni ispiti,  na osnovu čega se donosi rešenje kojim se polaznik oslobađa pohađanja i polaganja priznatih ispita).

Skenirana dokumenta potrebno je poslati na mail srabct1996@gmail.com.

Rok za dostavu dokumenata je 08.09.2023. godine.