Novosti

Predavanje „Traumatska iskustva i život nakon njih“

Događaji koji izazivaju traumu su izvan uobičajenog ljudskog iskustva, te imaju veliki uticaj kako na pojedince, tako i na zajednicu.

Traumatskim događajima je zajedničko to što se doživljavaju kao fizički ili emocionalno preteći ili štetni. Određeni delovi mozga su bitni za razumevanje kako i mozak i telo funkcionišu tokom i nakon traume.

Postoji spektar različitih odgovora na traumatsko iskustvo, pri čemu rezilijentnost, ali i doprinos u vidu međusobne podrške može pomoći u prevazilaženju tegoba. Efekti traume mogu biti brojni i značajni, te je važno i prepoznati one manifestacije koje prevazilaze kapacitet pojedinca za prevladavanje i zahtevaju dodatnu stručnu pomoć.

Takođe, odgovor na traumu može biti kratkotrajan, ali može imati i dugoročne efekte, te je stoga bitno bazirati se na mogućnosti prevazilaženja traume i time omogućiti podršku i sagledati potrebe pojedinaca i društva, čak i godinama nakon traumatskog događaja.

Detalji

Datum:
10. juna
Vreme:
18:00 – 19:30
Mesto:
Narodni muzej

Predavači su dr Sanja Leštarević i dr Marija Lero sa Instituta za mentalno zdravlje u Beogradu, kognitivno bihejvioralni psihoterapeuti u edukaciji u okviru SRABCT-a.