Istrazivanja

Onlajn psihoterapija u doba pandemije

Onlajn psihoterapija u doba pandemije: kakvi su stavovi i iskustva terapeuta širom Evrope? theREMOTEcbt projekat

Pojava pandemije koronavirusa SARS-COV-2 (COVID-19) u godini iza nas dovela je do potrebe za tranzicijom ka pružanju psihoterapijske pomoći i edukacije iz psihoterapije na daljinu (onlajn, putem programa/aplikacija za videokonferencije). Ova nagla tranzicija zahtevala je prilagođavanje ne samo korisnika usluga, već i terapeuta širom sveta, što je moglo usloviti pozitivne i negativne percepcije ovakvog načina rada, od važnosti za buduće prakse tokom ali i nakon pandemije.

Iz navedenih razloga, Srpska asocijacija bihejvioralno-kognitivnih terapeuta (SRABCT) pokrenula je istraživački theREMOTEcbt projekat, pod pokroviteljstvom Evropske asocijacije za bihejvioralne i kognitivne terapije (European Association for Behavioural and Cognitive Therapies – EABCT), a uz učešće više udruženja za kognitivno-bihejvioralnu terapiju iz zemalja Evrope, sa ciljem da ispita iskustva, percepcije i stavove kognitivno-bihejvioralnih terapeuta i edukanata, ali i terapeuta i edukanata drugih terapijskih modaliteta, vezano za udaljeno pružanje psihoterapijske pomoći i edukacije. Dobijena saznanja pružila bi usmerenja za pomoć terapeutima u daljem radu.

Ukoliko ste sertifikovani psihoterapeut na nacionalnom nivou i aktuelno se bavite psihoterapijom, ili ukoliko ste aktuelno na edukaciji iz priznatog psihoterapijskog modaliteta, molimo Vas da popunite anonimni onlajn upitnik (potrebno je do 15-20 minuta). Vaše učešće pruža značajan doprinos saznanjima koja će pomoći usmerenjima za dalji rad u ovoj formi.

Upitnik se nalazi na sledećem linku:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfSQtTOM_PFPNIDDXoNnVHC8RZpwRWmQGEYVTPirniJCOHqyw/viewform