Edukacija, Novosti

Kongres Evropske asocijacije za bihejvioralne i kognitivne terapije (EABCT)

srabct

Drage kolege,

Zadovoljstvo nam je da vas obavestimo da će se ovogodišnji kongres Evropske asocijacije za bihejvioralne i kognitivne terapije (EABCT) održati u Beogradu od 4 -7. septembra 2024. godine, sa temom „Novo doba KBT – izazovi i perspektive” („New Age of CBT – Challenges and Perspectives“).

Kongres organizuje Udruženje za kognitivne i bihejvioralne terapije Srbije (UKBTS) u saradnji sa Srpskom asocijacijom bihejvioralno kognitivnih terapeuta (SRABCT).

Informacije o kongresu možete pratiti na https://eabct2024.org/

Srdačan pozdrav,
Vaš SRABCT