Edukacija, Novosti, Training

Besplatna online radionica – „Pružanje KBT tretmana, supervizije i edukacije na daljinu (onlajn) – pristupi, tehnike, prednosti i izazovi“

Poštovane kolege,

Imamo zadovoljstvo da vas pozovemo na radionicu na temu Pružanje KBT tretmana, supervizije i edukacije na daljinu (onlajn) – pristupi, tehnike, prednosti i izazovi (Delivering CBT therapy, supervision and training remotely – approaches, techniques, advantages and challenges). Radionica je organizovana u okviru projekta „European therapists’ transitioning to remote CBT during the COVID-19 pandemic“ (theREMOTEcbt project)“, iniciranog od strane Srpske asocijacije bihejvioralno kognitivnih terapeuta (SRABCT), i podržanog od strane Evropske asocijacije za bihejvioralne i kognitivne terapije (European Association for Behavioural and Cognitive Therapies – EABCT).

Predavač je Helen Macdonald, KBT terapeut, supervizor i edukator sa više od 30 godina iskustva, pri Britanskoj asocijaciji za bihejvioralne i kognitivne psihoterapije (BABCP), odnosno predavač KBT na Univerzitetu u Šefildu u Engleskoj. Član je upravnog odbora Evropske asocijacije za bihejvioralne i kognitivne terapije (EABCT), sa ulogom trening-koordinatora. Njena angažovanja uključila su i nadgledanje razvoja smernica za sprovođenje KBT tretmana, edukacije, supervizije i akreditacione standarde tokom pandemije.

Radionica će se održati 17. juna u periodu 13-16h (CET), online – preko Zoom platforme, i biće održana na engleskom jeziku. Učešće je besplatno, a SRABCT će svim učesnicima izdati elektronski sertifikat o pohađanju.

Radionica je namenjena KBT/REBT terapeutima, edukantima, edukatorima, supervizorima koji žele da se informišu na ovu temu, bez obzira na to da li su već imali iskustva u online radu ili to planiraju/razmatraju u budućnosti. Pored didaktičkog dela, planiran je diskusioni deo radionice, gde će učesnici imati priliku i da, ukoliko to žele, prikažu i sa predavačem diskutuju svoje primere i dileme iz prakse u online radu.

Ukoliko ste zainteresovani da pohađate radionicu, molimo Vas da se najkasnije do 12. juna 2022. prijavite putem online formulara na sledećem linku

https://bit.ly/theREMOTEcbt_Workshop2_RF

Dodatne informacije možete pronaći u pdf dokumentu koji se nalazi u prilogu ovog mejla.

Sa radošću Vas očekujemo, uz srdačne pozdrave,

Srpska asocijacija bihejvioralno kognitivnih terapeuta (SRABCT)