Istrazivanja

Asertivno ponašanje u vezi sa nošenjem maski – MaskAssertive studija

Kognitivni, emocionalni i bihejvioralni korelati zaštitnih ponašanja stanovnika u COVID-19 pandemiji: asertivno ponašanje u vezi sa nošenjem maski – MaskAssertive studija

Cognitive, emotional and behavioural correlates of protective behaviors during the COVID-19 pandemic: assertive behavior in relation to wearing masks – the MaskAssertive study

Rukovodilac istraživanja (principal investigator of the study):

Marija Mitkovic Voncina
Institute of Mental Health; Belgrade University Faculty of Medicine

Članovi „MaskAssertive“ istraživačke grupe (MaskAssertive Research Group members):

Maja Todorovic
Safe House for Women and Children Victims of Domestic Abuse

Tatjana Mitrovic
Kursumlia Gymnasium

Natalija Stojiljkovic
Elementary school „Aca Sinadinovic“

Gordana Zivkovic Marjanovic
General hospital Bor

Jelena Stojanov
Special Hospital for Psychiatric Disorders „Gornja Toponica“;
Serbia University of Nis, Medical Faculty Nis, Serbia

Teodora Pavlovic
Psychological center „Psihosfera“;
Montessori kindergarten „Casa dei bambini“

Dragana Jovanovic
Psychological center „Psihosfera“

Slavica Spasic
Geriatrics Center Krusevac

Ana Krstic
Institution for adults with disabilities „Kulina“

Pojava pandemije koronavirusa SARS-COV-2 (COVID-19) donela je izrazite izazove u zdravlju i životima ljudi širom sveta. U cilju sprečavanja širenja epidemije, preporučena su različita zaštitna ponašanja među kojima su nošenje maski, fizičko distanciranje, izbegavanje okupljanja, dezinfekcija ruku, pridržavanje mera izolacije, vakcinacija i drugo.

Ipak, ne pridržavaju se svi dosledno preporučenih mera, i postoje razlike u stavovima u tome da li se ovih ponašanja treba da pridržavamo zbog sebe i drugih, i da li treba da jedni drugima na ta ponašanja skrećemo pažnju (na primer, nošenje maske).

S obzirom na to da je trajanje epidemije još uvek neizvesno, a da ova ponašanja i stavovi mogu imati efekte ne samo na širenje epidemije već i na način života i međuljudske komunikacije, od važnosti je što bolje razumeti od čega oni zavise.

Iz navedenih razloga, istraživači iz Srpske asocijacije bihejvioralno-kognitivnih terapeuta (SRABCT) inicirali su istraživanje koje ispituje iskustva, stavove i prakse ljudi vezano za zaštitna ponašanja u epidemiji, ali i druge karakteristike i iskustva koji bi mogle biti od značaja za ljudsku komunikaciju inače, pa i za ljudsku komunikaciju u epidemiji (način na koji regulišemo emocije, doživljavamo događaje, greške u mišljenju, razvojna i aktuelna porodična iskustva, crte ličnosti, tegobe iz domena mentalnog zdravlja), kao i karakteristike samog doživljaja epidemije (informisanost, stavovi, i brige vezane za epidemiju).

Ukoliko imate 18 ili više godina, i želite da podelite svoja iskustva i stavove na ovu temu putem učešća u istraživanju, molimo Vas da popunite anonimni onlajn upitnik na linku

Prvi rezultati predstavljeni su na posteru pod nazivom Nošenje zaštitnih maski tokom pandemije, asertivnost i kognitivne distorzije – da li komunikacija ima značajnu ulogu? na kongresu EABCT 2023 u Turskoj.