Novosti

Asertivni trening – veština vladanja sobom (11. maj)

Asertivni trening

ZA ONE KOJI ŽELE

  • Da podignu nivo samopoštovanja i unaprede odnose sa drugim ljudima
  • Da savladaju stidljivost ili bes
  • Da unaprede veštine komunikacije u partnerskim odnosima, u odnosu roditelj-dete, sa poslovnim partnerima, autoritetima i u javnim nastupima
  • Da nauče kako da daju kritiku i kako da je prime
  • Da prepoznaju i izbegnu manipulaciju
  • Da smanje nesigurnost u situacijama u kojima treba da iznesu svoje mišljenje i da pobede tremu
  • Da se bore za svoja prava i potrebe, da odbiju zahteve drugih ljudi, ali i da pri tom sačuvaju dobre međuljudske odnose

TRENING VODI

Lidija Ristić-Milojević – psiholog, psihoterapeut kognitivno bihejvioralne orijentacije i predstavnik SRABCT u Savezu društava psihoterapeuta Srbije; trener asertivne komunikacije sa višegodišnjim iskustvom vođenja iskustvenih i instruktivnih kurseva, uz istraživački rad na međunarodnom nivou, sa objavljenim radovima.

Trajanje: 4 susreta po tri sata, jednom nedeljno
Mesto: Beograd
Cena: 16.000 din. *popust za studente i nezaposlene
PRVI SUSRET JE 11.maja 2024.god. od 10-13h

Obezbeđeni su sertifikati za iskustveni rad na sebi u trajanju od 12 sati

Kontakt za prijavljivanje: lidija.psi@gmail.com i 064 20 87 658